Dentergem: aanleggen van gescheiden rioleringsstelsel in de Tieltstraat en Vandaelenstraat ten westen van de Brouwerijstraat

Opdrachtgever :
Gemeente Dentergem
Alle woningen werden volledig afgekoppeld waarbij het hemelwater gescheiden van de afvalwaters werd afgevoerd. Dit werd gerealiseerd in het gelijklopend dossier van de afkoppelingen.