Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Woonparken en landmeetkunde

Studiebureau Lobelle heeft een goede samenwerking opgebouwd met openbare besturen die projecten op het getouw zetten, maar ook met private projectontwikkelaars. 

 

Dankzij het huidige ruimtelijk beleid focust deze tak zich niet enkel op woonuitbreidingsgebieden, maar wordt er hoe langer hoe meer werk gemaakt van inbreidingsprojecten. Compact wonen leidt vaak tot verrassend innovatieve oplossingen. Studiebureau Lobelle profileert zich als pro-actieve partner. De opdrachtgever kan terugvallen op een ruime technische onderbouw, op kennis en doorzicht van de te volgen procedures en op creatief talent.

 

Het ontwikkelen van terreinen tot ambachtelijke zone behoort eveneens tot de kerntaken van de afdeling woonparken/landmeetkunde. De multidisciplinaire benadering in de werkdomeinen mobiliteit, ruimtelijke ordening, waterbeheer en landschapszorg garandeert een integraal concept. Ook in de sanering en/of renovatie van bestaande bedrijventerreinen ziet Studiebureau Lobelle een groeimarkt.

 

Studiebureau Lobelle kan omvangrijke meetopdrachten aan door een voortdurende investering in de nieuwste technologie. 

Projecten binnen deze materie

Lombardsijde Woonpark Zeelaan
Woonparken en landmeetkunde

Lombardsijde Woonpark Zeelaan

Rollegem Infrastructuurwerken in de verkaveling Molenkouter
Woonparken en landmeetkunde

Rollegem Infrastructuurwerken in de verkaveling Molenkouter

Andere materies

Infrastructuur en woonkernvernieuwingen
Infrastructuur en woonkernvernieuwingen
Aanleg bedrijventerreinen
Aanleg bedrijventerreinen
Mobiliteit
Mobiliteit
Markten en pleinen
Markten en pleinen
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur
Stedenbouwkundige studies
Stedenbouwkundige studies
Waterbouw- en landschapswerken
Waterbouw- en landschapswerken
Architectuur en speciale technieken
Architectuur en speciale technieken
Restauratie geklasseerde monumenten
Restauratie geklasseerde monumenten