Architect

Voor de verdere uitbouw van ons Team Architectuur zijn we op zoek naar een Architect die zal instaan voor de zelfstandige opvolging van openbare projecten (geen woningbouw), zowel renovatie als nieuwbouw.
De openbare projecten hebben meestal betrekking op scholen, sportcomplexen, (voetbal)kantines, kerken, gemeentehuizen, … .
Kortom alle gebouwen met een openbare functie.
Veelal kaderen deze in een groter landschappelijk project die ook intern bij ons ontworpen wordt door het Team Infrastructuur.

Taken

Je analyseert de eisen van de opdrachtgever en vertaalt die in een plan van aanpak en maakt een eerste schetsontwerp op.
Je hebt de leiding over het project, communiceert met de opdrachtgever en de uitvoerders. Je woont alle vergaderingen met besturen, opdrachtgevers uitvoerders en eventueel bewoners over je project bij.
Je stuurt als architect met je expertise autonoom het projectteam (ingenieur stabiliteit, technieken en tekenaar) aan van ontwerp tot uitvoering . Een geslaagd bouwwerk is vooral jouw verdienste.
Je integreert bij het voorontwerp diverse disciplines, zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen indien het project kadert in een groter landschappelijk project. De input van de ingenieur stabiliteit en technieken verwerk je mee in het dossier en stuurt de tekenaar aan.
Je maakt de aanbestedingsdossiers op volgens de openbare procedures. Het opmaken van de omgevingsvergunningsdossiers, materiaalkeuzes, overleg met fabrikanten en verschillende overheidsinstanties (brandweer ed.) horen bij je taken.
Je analyseert de biedingen en bereidt het aanbestedingsverslag voor.
Je volgt de werf op, organiseert wekelijks werfvergaderingen, je kijkt de vorderingsstaten na, maakt de eindafrekeningen en as built- op.
 

Profiel

Je bezit een diploma architect en hebt een eerste ervaring achter de rug.
Je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten of bent bereid die snel te verwerven. 
Je bent creatief, proactief, oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je voortdurend bij te scholen.
Je bent positief ingesteld, klantvriendelijk en respecteert deadlines. 
Optie om in dienstverband te werken.

Indien deze uitdaging iets voor jou is stuur dan uw cv naar: robin.lobelle@studiebureau-lobelle.be

Werfopvolger infrastructuur

Taken

Je bestudeert voorafgaand de start van de werken het bestek, meetstaat en plannen.
Je overlegt met de projectleider infrastructuur die het project heeft ontworpen en bespreekt alle mogelijke aandachtspunten.
Je volgt de werf op, organiseert wekelijks werfvergaderingen, je kijkt de vorderingsstaten na, maakt de eindafrekeningen en as built- op.
Je controleert en volgt de uitvoering van de aannemer op en voert alle nodige proeven (kernboringen, plaatproeven, … ) uit in samenspraak met de aannemer en rapporteert deze terug aan het opdrachtgevend bestuur.
 

Profiel

Je bezit een diploma bachelor in de bouw of landmeten. Een attest van veiligheidscoördinator is een pluspunt.
Je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten en het Standaardbestek 250 of bent bereid die snel te verwerven. 
Je bent creatief, proactief, oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je voortdurend bij te scholen.
Je bent positief ingesteld, klantvriendelijk en respecteert deadlines. 

Indien deze uitdaging iets voor jou is stuur dan uw cv naar: robin.lobelle@studiebureau-lobelle.beIngenieur Infrastructuur 

Taken

Je analyseert de eisen van de opdrachtgever en vertaalt die in een plan van aanpak.  
Je hebt de leiding over het project,  communiceert met de opdrachtgever en de uitvoerders. Je woont alle vergaderingen met besturen, opdrachtgevers, uitvoerders en eventueel bewoners over je project bij.
Je stuurt als projectleider met je expertise autonoom het projectteam aan van ontwerp tot uitvoering . Een geslaagd bouwwerk is vooral jouw verdienste.
Je integreert bij het voorontwerp diverse disciplines, zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen.
Je maakt aanbestedingsdossiers op.  Grondverzetberekening, interpretatie van het Milieu Hygiënisch Onderzoek, grondbemalingsstudies en zettingsberekening, hydraulische berekeningen in kader van de watertoets, hydronautberekeningen, sterkteberekening riolering en het toepassen van het SB 250 voor opstellen van ontwerp horen bij je taken.
Je analyseert de biedingen en bereidt het aanbestedingsverslag voor.
Je volgt de werf op, organiseert wekelijks werfvergaderingen, je kijkt de vorderingsstaten na, maakt de eindafrekeningen en as built- op.
 

Profiel

Je bezit een diploma ingenieur bouwkunde. Een attest van veiligheidscoördinator is een pluspunt.
Je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten of bent bereid die snel te verwerven. 
Je bent creatief, proactief, oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je voortdurend bij te scholen.
Je bent positief ingesteld, klantvriendelijk en respecteert deadlines. 

Indien deze uitdaging iets voor jou is stuur dan uw cv naar: robin.lobelle@studiebureau-lobelle.be

 
CAD-medewerker (bouwkundig tekenaar)

Taken

Je opdracht is het uitwerken van  infrastructuuropdrachten in Autocad.
Je werkt in team met de ingenieurs, landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen en landmeters.
Je zet met enkele aanwijzingen de ideeën van de ingenieurs, architecten en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen om in plannen die aan alle geldende normeringen  voldoen en waar de uitvoerders mee aan de slag kunnen.
Je denkt mee over de plannen, brengt suggesties naar voren en bent de rechterhand van de projectleider.  Je waakt mee over de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de plannen.
Je werkt offertes af in InDesign.
Je maakt 3D-simulaties van de projecten.
 

Profiel

Je werkt met  Autocad versie 15 tot 21.
Je voelt je verantwoordelijk en kan plannen tot in het kleinste detail  nauwkeurig uitwerken.
Je hebt InDesign en Sketch Up onder de knie.
Je bent creatief,  denkt oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je bij te scholen.
Je bent positief ingesteld en respecteert deadlines. 

Indien deze uitdaging iets voor jou is stuur dan uw cv naar: robin.lobelle@studiebureau-lobelle.be