Ingenieur Infrastructuur 

Taken

Je analyseert de eisen van de opdrachtgever en vertaalt die in een plan van aanpak.  
Je hebt de leiding over het project,  communiceert met de opdrachtgever en de uitvoerders. Je woont alle vergaderingen met besturen, opdrachtgevers, uitvoerders en eventueel bewoners over je project bij.
Je stuurt als projectleider met je expertise autonoom het projectteam aan van ontwerp tot uitvoering . Een geslaagd bouwwerk is vooral jouw verdienste.
Je integreert bij het voorontwerp diverse disciplines, zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen.
Je maakt aanbestedingsdossiers op.  Grondverzetberekening, interpretatie van het Milieu Hygiënisch Onderzoek, grondbemalingsstudies en zettingsberekening, hydraulische berekeningen in kader van de watertoets, hydronautberekeningen, sterkteberekening riolering en het toepassen van het TB 250 voor opstellen van ontwerp horen bij je taken.
Je analyseert de biedingen en bereidt het aanbestedingsverslag voor.
Je volgt de werf op, organiseert wekelijks werfvergaderingen, je kijkt de vorderingsstaten na, maakt de eindafrekeningen en as built- op.
 

Profiel

Je bezit een diploma ingenieur. Een attest van veiligheidscoördinator is een pluspunt.
Je hebt kennis van de wet op de overheidsopdrachten of bent bereid die snel te verwerven. 
Je bent creatief, proactief, oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je voortdurend bij te scholen.
Je bent positief ingesteld, klantvriendelijk en respecteert deadlines. 

Stuur ons je cv via philippe.lobelle@studiebureau-lobelle.be

 

CAD-medewerker

Taken

Je opdracht is het uitwerken van  infrastructuuropdrachten in Autocad.
Je werkt in team met de ingenieurs, landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen en landmeters.
Je zet met enkele aanwijzingen de ideeën van de ingenieurs, architecten en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen om in plannen die aan alle geldende normeringen  voldoen en waar de uitvoerders mee aan de slag kunnen.
Je denkt mee over de plannen, brengt suggesties naar voren en bent de rechterhand van de projectleider.  Je waakt mee over de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de plannen.
Je werkt offertes af in InDesign.
Je maakt 3D-simulaties van de projecten.
 

Profiel

Je werkt met  Autocad versie 15 tot 17.
Je voelt je verantwoordelijk en kan plannen tot in het kleinste detail  nauwkeurig uitwerken.
Je hebt InDesign en Sketch Up onder de knie.
Je bent creatief,  denkt oplossingsgericht en kan goed communiceren.
Je werkt graag in team en de collega’s kunnen altijd op je rekenen.
Je bent bereid je bij te scholen.
Je bent positief ingesteld en respecteert deadlines. 

Stuur ons je cv via philippe.lobelle@studiebureau-lobelle.be